Velkommen til Levre Skoles Musikkorps

Vil du være med i Levre Skoles Musikkorps?  

Det å lære seg et instrument, noter og musikk i fellesskap med andre på egen alder er noe man bærer med seg hele livet som en ekstra glede! 

Vi ønsker nye aspiranter velkommen høsten 2023.

Følg oss på facebook!


https://www.facebook.com/bestekorpset/

 Les mer om hva det innebærer å  være med i skolekorpset og

velkommen til oss: 

Levre skoles musikkorps ble stiftet i 1980 og har over 60 medlemmer fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. 

Hvordan er det å være med i skolekorpset?

Medlemmene går gjennom en tre-trinns undervisningsstige. Det første året som aspirant, deretter to år som junior før de blir medlem av hovedkorpset. Både aspirant-, junior- og hovedkorpset har ukentlige samspilløvelser på torsdagskvelder. Alle samspilløvelser avholdes på den nye flotte

Levre skole!

Alle medlemmer får i tillegg individuell instrumentalundervisning med spilletime en gang i uka. Med en profesjonell spillelærer som er ansatt ved Bærum kulturskole,

 avholdes spilletimene stort sett på Levre skole etter skoletid, og for de yngste søkes timene lagt til «SFO-tiden». Konkret timeavtale gjøres direkte med spillelæreren før oppstart i august.

Det musikalske arbeidet er kjernen i korpsets aktivitet, men vi legger samtidig stor vekt på å ha et godt sosialt miljø. Vennskap går på tvers av alder, kjønn og klasser, og i skolekorpset er det ingen vinnere eller tapere. Her er alle like viktige i samspillet!

I løpet av året har vi forskjellige aktiviteter, som for eksempel spilling på 17.mai, konserter og to helgeseminarer. Korpsturen i juni er et høydepunkt. Vi har reist både innenlands og utenlands, til blant annet Sverige, Frankrike, Spania, England, Italia, Island, Portugal og Danmark.

 Det er fint å være korpsforelder!

Det er fint å være korpsforelder, og forventet dugnadsinnsats er lavere enn for mange andre fritidsaktiviteter.

Vi arrangerer loppemarked en til to ganger i året, og det er overskuddet herfra som er vår viktigste inntektskilde. 

Det er intenst mens det står på, men veldig sosialt og trivelig. 

Av og til finner vi til og med skatter! 

Utover innsatsen i tilknytning til loppemarked må foreldre ta en samspillsvakt: praktisk hjelp på en samspilløvelse, per semester. 

Vi driver ikke med kakelotterier, oppsøkende salg av kalendere eller toalettpapir eller andre former for dugnader.

Hva koster det å være med i skolekorpset?

Korpset er en selvstendig, foreldredrevet organisasjon tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. Medlemmene betaler ikke kontingent til skolekorpset, og får gratis låne instrument, uniform, noter og annen nødvendig rekvisita. Korpset dekker også dirigentlønn til samspillsøvelser.

Medlemmene betaler kun for den individuelle ukentlige instrumentalundervisningen. Dette betales direkte til Bærum kommune, og prisen følger Bærum kulturskoles satser. I 2023 er satsen på kr 2.800,- per halvår. 

For ytterligere informasjon se https://baerumkulturskole.no/.

Hvordan bli medlem av skolekorpset?

Barna kan tidligst begynne i skolekorpset den høsten de starter i 3.klasse - men det er også mulig å begynne senere! Har du spørsmål om hvordan det er å gå i korps, ta gjerne kontakt med leder Kjetil Nyseth, tlf. 928 04 186

 nyseth@gmail.com.

For påmelding, send en e-post til nyseth@gmail.com, med følgende informasjon:

- Barnets navn og skoleklasse

- Barnets adresse

- Barnets fødselsdato

- Foresattes e-postadresse og telefonnummer

- Prioriterte ønsker til instrument

1. ........ 2. ........ 3. ........

Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter: Tverrfløyte, klarinett, saksofon, kornett, valdhorn, trombone, baryton, tuba og slagverk. Vi kan dessverre ikke love å kunne oppfylle ønsker om instrumenter. Dette avhenger både av tilgjengelige spillelærere på kulturskolen, og skolekorpsets tilgjengelige instrumenter. Men vi gjør vårt ytterste for at alle skal få spille et instrument som de ønsker seg!

Påmeldingsfrist 26.mai 2023.

Velkommen til Levre skoles musikkorps!