Levre Skoles Musikkorps
Hvem er Levre Skoles Musikkorps
Levre Skoles Musikkorps ble stiftet i 1980, og har ligget på rundt 55 medlemmer over flere år. Musikantene er fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Medlemmene går gjennom en tre-trinns undervisningsstige: Det første året som aspirant, deretter som junior i to år, og endelig som medlem i hovedkorpset. Alle får individuell undervisning en gang i uken, i tillegg til ukentlige samspilløvelser. Ann Balzer er dirigent for junior- og senior-korps, mens Anita Frøyset dirigerer aspirantene.
 
Det er gøy å være korpsmedlem. Kjernen i korpsets aktivitet er det musikalske, men vi legger samtidig stor vekt på å ha et godt sosialt miljø. Vennskap går på tvers av alder og klasser. I løpet av året har vi mange aktiviteter, som f.eks forskjellige konserter, to helgeseminarer, bowlingkveld og pizzaaften. Den årlige korpsturen i juni er høydepunktet.
 
Har du spørsmål om korpset eller har lyst til å begynne å spille?😀
Ta kontakt med Kjetil Nyseth på telefon:  928 04 186 


Korpset er en selvstendig, foreldredrevet organisasjon tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. Vi arrangerer loppemarked en til to ganger i året, og det er overskuddet herfra som utgjør hovedinntektskilden.