Velkommen til høstens loppemarked 23 - 24. september!

unsplash_9T346Ij4kGk
unsplash_9T346Ij4kGk
unsplash_YSUnEXMVN5k
unsplash_YSUnEXMVN5k
unsplash_5DLBoEX99Cs
unsplash_5DLBoEX99Cs
unsplash_ojZ4wJNUM5w
unsplash_ojZ4wJNUM5w
unsplash_4TsnJQv5biw
unsplash_4TsnJQv5biw
unsplash_Ae7pSsfzEHs
unsplash_Ae7pSsfzEHs

Takk! 

Det har vært en glede å gjennomføre årets vårloppemarked! 

Takk ! 

Takk til foreldre som stiller opp, takk til alle som har gitt oss flotte «lopper», og takk til alle som tok turen til vårt deilige loppemarked!