Leder: Kaja Kvaale

Sekretær: Eirik Malthe-Sørenssen

Kasserer:                Margrethe Rakkestad

Materialforvalter:       Tove Johansen

Styremedlem/Reise:     Tanja Kvalsvik

Styremedlem:     Tor Svendsby

Dirigent: Ann Balzer  

Verv og komiteer 2024

Noteforvalter:                    Tollisen

Turkomite:                         Kvalsvik

ArrangementskomiteenAndenæs 

Loppemarkedkomiteen : Bjørnarheim

Tiltakskomiteen:               Ringsby

Sosialkomiteen.                Sedberg

Revisor:                        Kjetil Nyseth

Webansvarlig                Dybvik

Beredskapsplanansvarlig:  Kvalsvik, Kvaale

Politiattestansvarlig:           Malthe-Sørenssen

Valgkomite:                           Styret

Styret 2024

Uniformsforvalter                              Gamre

unsplash